High-End Coaching Workshop

De Game Changers zijn een groep van ervaren en enthousiaste mensen uit verschillende sectoren die de leider van de toekomst wil voorbereiden op de daarbij horende uitdagingen.

Topmanagers weten dat het een must is om de juiste vragen vanuit een gezonde nieuwsgierigheid te stellen om je missie solide en effectief te verwezenlijken.

We zijn expert in dit domein en ervaren bij managers dagelijks de impact van coaching op de kwaliteit van hun eigenaarschap en ‘presence’, hun relationele capaciteiten en hun leiderschap.

Vanuit deze workshop wensen we jullie te laten proeven van onze aanpak. Met jullie feedback zullen wij onze opzet verder optimaliseren.

18h30 Ontvangst & Welkom

19h00 Inleiding: ‘Game-Changers in de wereld’

 • In welke wereld leven en werken wij?
 • Wat is het effect hiervan op onze maatschappij, organisaties, onze context, … op onszelf?

19h30 Talentgericht werken ‘anders bekeken’: ‘Talentologie?’

 • Een kader om naar de ontwikkeling van de ‘gehele’ mens te kunnen kijken.

21h00 Op weg naar een Game-Changer … ‘onze opleiding’.

 • Hoe hanteer ik de evoluties in de maatschappij en het effect hiervan binnen organisaties?
  Hoe maak ik van mezelf een instrument voor verandering?

21h30 Afsluiten & Borrel

22h30 Einde

Deelname aan deze workshop is geheel gratis!

De Game Changers bieden een ontwikkelkader waarmee:

 • CEO’s en hun teamleden die de mensen in hun organisatie de toekomstige uitdagingen samen doen aangaan
 • Senior organisatieadviseurs met brede referentiekaders en uitgebreide proceservaring hun kennis en kunde kunnen integreren.
 • Managers die vanuit een leidinggevende functie tal van veranderprocessen hebben begeleid de overstap kunnen maken naar een adviesrol in andere bedrijven.

Doelgroep

Het programma richt zich tot interne en externe ‘change professionals’ die een groot deel van hun professionele activiteit (zullen) wijden aan het begeleiden/ontwikkelen/adviseren van groepen, organisaties en inter-organisatietrajecten in de profit en non-profit sector:

 • interne- en externe organisatieadviseurs
 • verantwoordelijken van opleiding & vorming
 • veranderingsmanagers
 • HR-verantwoordelijken
 • directieleden en andere leidinggevenden

Er wordt gemikt op een leergroep met heterogene samenstelling wat werkterrein en achtergrond betreft. Deze diversiteit is een belangrijke voorwaarde in de uitbouw van een stevige leergroep. De doelgroep staat open voor professionals uit Vlaanderen en Nederland. De groepsgrootte beperkt zich tot maximum 14 deelnemers, zodat de garanties voor een kwalitatief hoogstaand programma aanwezig zijn.

Toelatingsvoorwaarden

 • Universitaire opleiding of opleiding hoger onderwijs

 • Minstens 5 jaar beroepservaring in begeleidingswerk

Vormingsvereisten

Het vormingsprogramma bestaat uit een basistraject waarna men gespecialiseerde programma’s kan uitdiepen.

 • Individuele coaching
 • Team Coaching
 • Organizational coaching

High Impact Learning that Lasts (HILL) is onze werkwijze.

Effectiviteit van het leren wordt bepaald door:

 1. 10 % wordt geïnduceerd door kennisoverdracht.
  Dit is de klassieke wijze van lesgeven.
  De opleiding bemiddeling biedt inhoudelijk de vereiste kennis (juridische, sociologische en psychologische inzichten) en vaardigheden (communicatie, onderhandeling)
 2. 20% wordt geïnduceerd door het inoefenen van de theorie met terugkoppeling. Voorbeelden hiervan zijn casusbesprekingen en rollenspelen.
  De opleiding bemiddeling zorgt voor het uitgebreid en intens aan bod komen van het opdoen van ervaring door middel van uitgebreide casusbesprekingen en rollenspelen.
 3. 70% wordt geïnduceerd en dus effectief geïntegreerd en toegepast door het ‘on the job’ toepassen met begeleiding en gepaste terugkoppeling.
  In het kader van intervisie, supervisie en permanente vorming wordt de mogelijkheid aangeboden om ervaringen uit de eigen praktijk te bespreken, evalueren en verdiepen.

Algemene Informatie & Locatie​​

Workshop data en praktische informatie

                                

Contact

info@gc-lab.be

0468 43 99 11

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen.

Nieuwsbrief

FalconGroupInt_2Regels

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

Game Changers Lab is een afdeling van Falcontwin BVBA

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

logo_grijs

People who make the difference!

logo bemiddeling

Op zoek naar bemiddeling?