Mastering Human Dynamics

Human Dynamics is de zakelijke strategie om evolutie en vernieuwing gaande te houden. Jezelf en je medewerkers voorbereiden op een steeds veranderende omgeving waar je leiderschapsvaardigheden je belangrijkste asset is. Top managers weten dat het een must is om de juiste vragen te stellen vanuit verwondering en dat het noodzakelijk is om je toekomst solide en effectief je missie te verwezenlijken.

We zijn expert in dit domein er ervaren bij managers dagelijks de impact van leiderschap op de kwaliteit van hun eigenaarschap en ‘presence’, hun relationele capaciteiten.

De vorming en ontwikkeling van de benodigde vaardigheden zijn gespreid over 20 lesdagen met 9 overnachtingen.

Deze vorming is een zeer sterk ervaringsgerichte opleiding.
De verwerking van de theorie en de inoefening van de aangeleerde vaardigheden vragen veel engagement van onze cursisten.

Lesmomenten zullen vooral op vaardigheid- en praktijkoefening ingericht worden volgens het principe: leren ván elkaar en dóór elkaar.

Het traject kent zowel een creatieve, emotionele en een fysieke uitdaging.

Banden worden gecreëerd waar een blijvend netwerk uit voortvloeit.

De volgende thema’s komen aan bod:

Module 0: Intake en kennismaking              1 dagen – 0 overnachtingen

Exploreren van persoonlijke leervragen. Afstemmen van verwachtingen van de deelnemer met het aanbod van de Game Changers.

Module 1: Introductie                                   4 dagen – 4 overnachtingen

 • Leerstijlen onderzoeken
 • Hoe kom je tot leren en ontwikkelen?
 • Lab contouren neerzetten
 • Werken vanuit t-groep: de organisatie en professionele ontwikkeling 2035
 • Groepsvorming

Module 2: Blauwdruk van Jezelf                   3 dagen – 2 overnachtingen

 • HBM-ACT meting
 • Wie ben ik/ Waar sta ik, als mens en als instrument tot verandering
 • Verkennen van je levensloop
 • Eigen waarden, normen en de impact op je leven en werk
 • Waar kom ik vandaan?
 • Instrumenteel en waardigheid
 • Zelfreflectie/Stilvallen
 • Welke plaats neem ik in, in de wereld?
 • Installeren van feedback

Module 3: Mezelf als Game-Changer            2 dagen – 1 overnachtingen

 • Hanteren van je innerlijke dialoog
 • Vertrekken in het ‘hier & nu’. Inspelen en kunnen op inspelen
 • Contact maken
 • Valideren van talenten en kwaliteiten
 • Beelden/Creativiteit
 • Balans van geven en nemen
 • Positieve Psychologie
  Driehoek van Product – Proces – Procedure erkennen en hanteren
 • Leren kijken vanuit ‘mildheid’

Module 4: Verbinden met de ANDERE         3 dagen – 0 overnachtingen

 • Contracteren/ Mandaat
 • Werkrelatie
 • Doelstellingen
 • Begeleidingstraject
 • Afronden
 • Verbinding met een groep

Methodieken: Socratische methode; Basisvaardigheden coachen; GROW/SMART; Systemische werken; Solution Focused; Collaboratieve; Narratieve; Progressiegericht; Denk adviseren.

Module 4 facultatief: Psychopathologie       1 dag    – 0 overnachtingen

Het kunnen herkennen van psychopathologie en daarmee de grenzen van het coaching afbakenen. Wat te doen en met deze  construeren van je eigen praktijktheorie. Hoe stap ik als Game-Changer op het speelveld van verandering.

Module 5: Mijn Positie als Game-Changer   2 dagen – 0 overnachtingen

Het construeren van je eigen praktijktheorie. Hoe stap ik als Game-Changer op het speelveld van verandering.

Module 6: Experimenteer Ruimte                 2 dagen – 0 overnachtingen

Het uitwerken en hanteren van concrete casussen van de deelnemers, Aan de slag met klanten of binnen een organisatie.

Module 7: Afronden                                      3 dagen – 2 overnachtingen

 • Aan de slag met je slotopdracht
 • Vanuit de trainers komt een ‘prikkelende’ afsluiter.
  We stappen letterlijk in een andere wereld (2035)

Kostprijs: 11999€ (incl. Btw + lesmateriaal)

10% vroegboekkorting tot 31 Mei 2020.

Met 10% korting is de deelnameprijs 10799€ (incl. Btw + lesmateriaal)

De deelname prijs is exclusief de 9 overnachtingen.

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor KMO-portefeuille*

*Voorafbetaling van                         2874,2 Euro
Komt in aanmerking voor KMO:      7924,9 Euro
Waarvan zelf te betalen:                 4754,9 Euro
Belgische overheid subsidieert:      3170,0 Euro

Eigen bijdrage is dus:                     7629,1 Euro 

De Game Changers bieden een ontwikkelkader waarmee:

 • CEO’s en hun teamleden die de mensen in hun organisatie de toekomstige uitdagingen samen doen aangaan
 • Senior organisatieadviseurs met brede referentiekaders en uitgebreide proceservaring hun kennis en kunde kunnen integreren.
 • Managers die vanuit een leidinggevende functie tal van veranderprocessen hebben begeleid de overstap kunnen maken naar een adviesrol in andere bedrijven.

Doelgroep

Het programma richt zich tot interne en externe ‘change professionals’ die een groot deel van hun professionele activiteit (zullen) wijden aan het begeleiden/ontwikkelen/adviseren van groepen, organisaties en inter-organisatietrajecten in de profit en non-profit sector:

 • interne- en externe organisatieadviseurs
 • verantwoordelijken van opleiding & vorming
 • veranderingsmanagers
 • HR-verantwoordelijken
 • directieleden en andere leidinggevenden

Er wordt gemikt op een leergroep met heterogene samenstelling wat werkterrein en achtergrond betreft. Deze diversiteit is een belangrijke voorwaarde in de uitbouw van een stevige leergroep. De doelgroep staat open voor professionals uit Vlaanderen en Nederland. De groepsgrootte beperkt zich tot maximum 14 deelnemers, zodat de garanties voor een kwalitatief hoogstaand programma aanwezig zijn.

Toelatingsvoorwaarden

 • Universitaire opleiding of opleiding hoger onderwijs

 • Minstens 5 jaar beroepservaring in begeleidingswerk

Vormingsvereisten

Het vormingsprogramma bestaat uit een basistraject waarna men gespecialiseerde programma’s kan uitdiepen.

 • Individuele coaching
 • Team Coaching
 • Organizational coaching

High Impact Learning that Lasts (HILL) is onze werkwijze.

Effectiviteit van het leren wordt bepaald door:

 1. 10 % wordt geïnduceerd door kennisoverdracht.
  Dit is de klassieke wijze van lesgeven.
  De opleiding bemiddeling biedt inhoudelijk de vereiste kennis (juridische, sociologische en psychologische inzichten) en vaardigheden (communicatie, onderhandeling)
 2. 20% wordt geïnduceerd door het inoefenen van de theorie met terugkoppeling. Voorbeelden hiervan zijn casusbesprekingen en rollenspelen.
  De opleiding bemiddeling zorgt voor het uitgebreid en intens aan bod komen van het opdoen van ervaring door middel van uitgebreide casusbesprekingen en rollenspelen.
 3. 70% wordt geïnduceerd en dus effectief geïntegreerd en toegepast door het ‘on the job’ toepassen met begeleiding en gepaste terugkoppeling.
  In het kader van intervisie, supervisie en permanente vorming wordt de mogelijkheid aangeboden om ervaringen uit de eigen praktijk te bespreken, evalueren en verdiepen.

Algemene Informatie & Locatie​​

Lesdata onder voorbehoud!

Ontvangst vanaf 8:30
aanvang 9:00 – einde 18:00 

De locaties zijn verschillend per module en verspreid over Vlaanderen.

Contact

info@gc-lab.be

0468 43 99 11

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen.

Nieuwsbrief

FalconGroupInt_2Regels

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

Game Changers Lab is een afdeling van Falcontwin BVBA

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

logo_grijs

People who make the difference!

logo bemiddeling

Op zoek naar bemiddeling?