Opleiding - Bemiddeling - Sociale zaken

De specialisatie omvat (48 uren) volgende items verdeeld over 6 lesdagen. Deze specialisatie vertegenwoordigt 24 juridische punten.

Sociologie van de arbeid: Inzicht verwerven in de sociologie van de arbeid met onder meer de rol van de diverse betrokkenen in de arbeidswereld en de bestanddelen van het arbeidsconflict. Ontslagbemiddeling, interne conflictbemiddeling welke zijn de rol van de raadgevers van de partijen in sociale bemiddeling.

De beredeneerde onderhandeling: Een gefundeerde kennis van bemiddeling met onderhandelende partijen door middel van casusbesprekingen en rollenspelen met betrekking tot onderhandeling. Beredeneerd onderhandelen door:

  • Resultaatgerichte focus met duidelijk geformuleerde doelstellingen.
  • Onderhandelingsproces-gerichte focus: de lange termijn kwaliteit van de zakelijke relatie in rekening brengen en de onderhandelingsstrategie bepalen om dit te bewerkstelligen.

Welke rol neem ik in voor het bemiddelingstraject om mijn resultaat en proces te waarborgen?

Interpersonele communicatie en procedure van verzoening: Een grondig inzicht verwerven in vaardigheden met betrekking tot de interpersonele communicatie en inzicht in de structuur van organisaties. Wat is specifiek aan interpersonele communicatie? Gespreksvaardigheden in functioneringsgesprekken, conflictoplossende technieken. Weten hoe een procedure van verzoening voor de Arbeidsrechtbank door middel van het bemiddelingsproces op te starten. Raadgevers en deskundigen met betrekking tot de specifieke bemiddelingsthema’s. Derden in het bemiddelingsproces. Rol van de raadgevers van de partijen in sociale bemiddeling.

Arbeidsrecht: Grondig inzicht verwerven in het arbeidsrecht met onder meer de elementaire noties van de wetgeving, arbeidsrelaties en de rechten en verplichtingen van werknemers en werkgevers.

Conflictbeleid: Inzichten in het conflict beleid met onder andere gedragscode, open communicatiecultuur, verzuimbeleid, bemiddelingsprocedure, conflict coaching als managementcompetentie. Praktijk door middel van talrijke uitgediepte casus en rollenspelen. Hierbij komen de thema’s met betrekking tot sociale zaken uitgebreid aan bod.

Kostprijs: 1850€. (Btw incl. + lesmateriaal

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*
*Voorafbetaling van 371 Euro
Komt in aanmerking voor KMO: 1479 Euro
Waarvan zelf te betalen: 887,4 Euro
Belgische overheid subsidieert: 591,6 Euro

Vroegboekkorting 5% tot 30 december 2018

Kalender Bemiddeling in Sociale Zaken 2019-2020

Lesdata onder voorbehoud!

Onze specialisatie Sociale Zaken bestaat uit 40 contacturen.

De specialisatie Sociale Zaken is geaccrediteerd voor 24 juridische punten toegekend door de Orde van Vlaamse Balies.

Aanvang lessen 9:00
Einde lessen maximum 18:00

Wij organiseren dit jaar geconcentreerde Summer Classes in de hoofdlocaties Limburg en Oost-Vlaanderen.

Contact

info@gc-lab.be

0468 43 99 11

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen.

Nieuwsbrief

FalconGroupInt_2Regels

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

Game Changers Lab is een afdeling van Falcontwin BVBA

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

logo_grijs

People who make the difference!

logo bemiddeling

Op zoek naar bemiddeling?