Basisopleiding Bemiddeling

De theoretische vorming en de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden zijn gespreid over 10 lesdagen (en 1 halve dag examinatie).

Naast het verwerven van een grondige theoretische kennis vereist de opleiding een sterke motivatie en engagement van de deelnemer om zich de vaardigheden van de bemiddelaar eigen te maken. Een kritische reflectie over eigen persoonlijkheid en functioneren zijn confronterend maar fundamenteel.

De basismodule komt momenteel in aanmerking voor 32 juridische punten toegekend door de Orde van Vlaamse Balies.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Bewustmaking rond ‘bemiddeling’: de algemene bemiddelingsprincipes (ethiek/filosofie).
  • Psychologische aspecten: de persoonlijkheids- en communicatiemodellen cruciaal bij de ontwikkeling van de bemiddelingsvaardigheden.
  • Sociologische aspecten: ethiek, verschillen in normen en waarden, verdraagzaamheid, autonomie, vertrouwelijkheid.
  • Conflict theorie: eigen conflict hanteringsstijl met diens sterktes en valkuilen; leren toepassen van diverse stijlen om het resultaat te optimaliseren.
  • Communicatie: kennis met uitgebreide inoefening van de communicatievaardigheden.
  • Ethiek en deontologie: Ethische en deontologische aspecten in bemiddeling.
  • Theoretische en praktische aspecten van het recht: een uitdieping van de Belgische bemiddelingswet en de deontologie zoals bepaald door de Federale Bemiddelingscommissie.
  • Het bemiddelingsproces: alle deelaspecten van het bemiddelingsproces geïntegreerd tot één samenhangend geheel.

Bij de praktijkoefeningen vertrekken we vanuit een eigen persoonlijkheidsevaluatie. Deze dient als basis voor toepassing in de interactiemodellen (Roos van Leary, communicatiemodellen, onderhandelingsmethoden, bemiddelingsvaardigheden) en uiteindelijk in de integratie bij het bemiddelingsproces als geheel. De verschillende rollenspelen en casusbesprekingen zorgen voor een verdieping van de leerstof en een effectieve ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. Op deze wijze simuleren we een volledig bemiddelingsproces.

Kostprijs Opleiding: 2690€ (Btw incl.+ lesmateriaal).
Vroegboekkorting 10% ( 2410€ incl BTW) bij inschrijving vóór 30 juli 2019!

Tijdens onze opleidingen voorzien wij een eenvoudige lunch tijdens de middag!

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.
Voorafbetaling: 470,2€
Komt in aanmerking voor KMO: 1950,8€
Waarvan zelf te betalen: 1170,5€
Belgische overheid subsidieert: 780,3€

Kalender Basisopleiding Bemiddeling 2019-2020

Lesdata onder voorbehoud!

Onze bemiddelingsopleidingen zijn conform de criteria van de Federale Bemiddelingscommissie. Onze basisopleiding bestaat uit 80 contacturen.

De basismodule komt in aanmerking voor 32 juridische punten toegekend door de Orde van Vlaamse Balies.

Aanvang lessen 9:00
Einde lessen maximum 18:00

Contact

info@gc-lab.be

0468 43 99 11

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen.

Nieuwsbrief

FalconGroupInt_2Regels

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

Game Changers Lab is een afdeling van Falcontwin BVBA

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

logo_grijs

People who make the difference!

logo bemiddeling

Op zoek naar bemiddeling?