Consultancy

Executive Coaching

Als Executive Coach begeleiden en ondersteunen wij het ontwikkelingsproces van jou als topmanager, bestuurder of ondernemer.Wij concentreren ons op het versterken van jouw persoonlijk en professioneel leiderschap.Inhoudelijk begeleiden en ondersteunen wij bij het definiëren, verduidelijken en realiseren van jouw doelen.Om dit effectief te maken werken wij aan bewustwording, eigenwaarde en het exploreren, ontwikkelen, optimaliseren en toepassen van eigen mogelijkheden.Veel voorkomende thema’s zijn jouw ambities, management en werk-privé balans.Een vaardigheid die vaak op de agenda staat is strategisch denken.We zijn op deze wijze jouw sparringpartner en klankbord.

Personal Coaching

Personal Coaching is een op de persoon gerichte begeleiding die je gedrag, denken en voelen in positieve zin verandert.Deze vorm van coaching is geworteld in de positieve psychologie en begeleidt je in het proces van normaal tot optimaal functioneren. Hierbij bewerkstelligen wij een optimale persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid.De persoonlijke begeleiding is op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie.Bij aanvang van het coachingtraject worden de doelstellingen vooraf bepaald.Jij als coachee blijft zelf verantwoordelijk voor jouw beslissingen.In het Personal Coaching traject werken we zowel inhoudelijk als procesmatig. Personal Coaching heeft een belangrijke preventieve werking en zorgt ervoor dat je je eigen train-de-trainer wordt.Wij bieden Personal Coaching aan op de volgende terreinen:Burn-Out en Stress CoachingLife CoachingLoopbaan CoachingSpecifieke thema’s op jouw aanvraag

Team Coaching

Team Coaching is succesvol samenwerken en tot zelfontwikkeling komen! Het is van belang dat binnen het team een sterke arbeidsmotivatie heerst, een hecht samenwerkingsverband aanwezig is en hoogkwalitatieve prestaties worden neerzet.

Belangrijke thema’s zijn:

De groepsdynamische aspecten van het team en de daarbij horende leiderschapskwaliteiten.
De rol van ieder individu in het team en van het team als totaal. Welke kwaliteiten zijn aanwezig/nodig om het team optimaal te laten functioneren.
De doelmatigheid van een team in termen van missie, doelen, taken/rollen, werkprocedures/afspraken en onderlinge verhoudingen.
Efficiënte vormen van communicatie en het verbeteren van de wijze waarop iedereen met elkaar omgaat.

Team Coaching zorgt allereerst voor bewustwording van je eigen rol binnen het team en de onderlinge interacties.

De werkwijze en onderlinge verhoudingen binnen een team worden kritisch onder de loep genomen en samen met de Team Coach wordt aan verbeterpunten gewerkt.

Team Coaching leert je conflicten op te lossen met behoud van of versterking van de onderlinge relaties.

Afhankelijk van het accent dat wordt gevraagd werkt de Team Coach rond teamconflicten, samenwerking, teamanalyses, teamcoaching, teamtraining of teambuilding.

Contact

info@gc-lab.be

0468 43 99 11

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen.

Nieuwsbrief

FalconGroupInt_2Regels

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

Game Changers Lab is een afdeling van Falcontwin BVBA

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

logo_grijs

People who make the difference!

logo bemiddeling

Op zoek naar bemiddeling?