Assessment

Wat doen wij voor U?

Objectiverende en duidelijkheid gevende inzichten met betrekking tot de competenties, vaardigheden en het potentieel van medewerkers in hun professionele omgeving is de kernopdracht van assessment. 

In de voortdurende dynamiek waarin bedrijven verkeren, ligt het accent meer op innovatie dan vroeger. De manager moet steeds meer mensen aansturen met unieke taken en rollen waardoor zijn managementrol complexer wordt. Elk mens heeft meer en meer zijn eigen domein van kennis, ervaring en kwaliteiten.

We bieden kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde assessments. Het doel van het assessment bestaat erin snel duidelijkheid te geven en een juiste verdere gepersonaliseerde ontwikkeling  mogelijk te maken. Daar waar nodig maken we het multidisciplinair.

Wij stellen een efficiënte organisatie van het assessment voorop.

Domeinen van assessment waar wij U in begeleiden

Er zijn meerdere dimensies belangrijk bij een assessment. 

Van juiste kandidaat naar een kandidaat met het juiste potentieel.
De juiste kandidaat voor de job is een steeds moeilijker wordende opdracht. Veel efficiënter is het potentieel van de kandidaat zo precies mogelijk te kennen. Hierdoor wordt de kandidaat meervoudig inzetbaar, geeft een inzicht in toekomstige mogelijkheden en identificeert het te doorlopen ontwikkelplan om de kandidaat voor te bereiden. Een win-win voor kandidaat en organisatie.

Het voorspellen van performance. 
Aan de basis van je nieuw aangeworven medewerker is het voorspellen van het functioneren in Uw organisatie. Het beste resultaat wordt verkregen door een combinatie van competenties en persoonlijkheid.

Evaluatie van het kritisch denken.
De kandidaten die in staat zijn de juiste beslissingen te maken zijn essentieel voor het succes van Uw organisatie.  Het identificeren van de kernaspecten en daardoor een impact hebben is essentieel voor het maken van effectieve beslissingen.

Voorkomen van personleelsverloop en vroegtijdige demotivatie.
Past de kandidaats’ waardensysteem bij de job en Uw organisatie? Is de loyaliteit van de kandidaat duurzaam? Een assessment helpt hierin de mate van overeenkomst vast te stellen.

Hieronder vindt U ons aanbod.

Wat bieden wij aan

 • Korte wachttijden en doorlooptijden
 • Eén contactpersoon
 • Gecentraliseerde kennis en netwerk van experten
 • Een vaste & correcte prijs voor het ganse traject
 • Afspraak bij u op kantoort

Voor organisaties die

 • Een effectief personeelsbeleid voeren
 • Samen tot een oplossing wensen te komen
 • Informatie en advies zoeken
 • Een onafhankelijke en neutrale partij wensen te consulteren
 • Een gepersonaliseerde aanpak wensen
 • Een ervaren klankbord zoeken
 • Een duurzaam personeelsbeleid nastreven

Contacteer ons
Tel: +32 473 97 5001
Mail: info@gc-lab.be

Contact

info@gc-lab.be

0468 43 99 11

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen.

Nieuwsbrief

FalconGroupInt_2Regels

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

Game Changers Lab is een afdeling van Falcontwin BVBA

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

logo_grijs

People who make the difference!

logo bemiddeling

Op zoek naar bemiddeling?