Juli 2018 : Begeleide stage

Bij People Interaction willen we garant staan voor het meest volledige ontwikkelingspad gaande naar jouw activiteiten als bemiddelaar.

En we gaan een stap verder.  Binnenkort zullen wij aan afgestudeerde bemiddelaars stages aanbieden waarbij ze onder deskundige begeleiding en in een veilige setting hun bemiddelingsvaardigheden kunnen oefenen.

Een stagetraject betekent begeleiding van een casus van begin tot einde.  Je zal gedurende een tiental uur begeleid worden door een “erkend bemiddelaar” die ook nog eens over meer dan voldoende ervaring beschikt.

Je werkt tijdens deze stage met je eigen cliënt(en) en casus en een ervaren stagebegeleider ondersteunt jou gedurende het volledige traject.

Contact

info@gc-lab.be

0468 43 99 11

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen.

Nieuwsbrief

FalconGroupInt_2Regels

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

Game Changers Lab is een afdeling van Falcontwin BVBA

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

logo_grijs

People who make the difference!

logo bemiddeling

Op zoek naar bemiddeling?